Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 47 od 01.06.2020.)


  • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Niša za 2020. godinu
  • Odluka o izgledu glasačkog listića, kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i drugog izbornog materijala za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Niška Banja, koji su raspisani za 21. jun 2020. godine
  • Odluka o određivanju organa nadležnog za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Merošina za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Merošina
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Merošina za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Merošina za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex