Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 44 od 21.05.2020.)


 • Odluka o osnivanju Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Odluka o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju stvari u javnoj svojini opštine Žitorađa
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda na teritoriji opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog zamenika člana Opštinske izborne komisije
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove opštine Žitorađa
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Nadzornog odbora JKP Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex