Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 44 od 13.06.2019.)


 • Plan generalne regulacije područja Gradske opštine Pantelej - četvrta faza - sever
 • Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Crveni Krst-prva faza-parcijalne izmene
 • Parcijalne izmene i dopune za delove celina A i B Plana razmeštaja bašti ugostiteljskih objekata na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o pokretanju postupka za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o određivanju procenta javnog kapitala Grada Niša u privrednom društvu "Tehnohemija" a.d. Beograd
 • Izmene i dopune Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje sa finansijskim planom za 2019. godinu
 • Program o izmenama Programa održavanja komunalne infrastrukture javnog zemljišta gradskog i seoskog područja sa finansijskim planom za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2017. godinu
 • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2019. godini
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša, Aleksandri Matić
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o drugim izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Pantelej
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata
 • Rešenje o imenovanju Energetskog menadžera Grada Niša
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Malča
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Komisije za zaštitu životne sredine
 • Rešenje o prestanku mandata energetskog menadžera Grada Niša
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Gradske izborne komisije Niš u stalnom sastavu
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Malča


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex