Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 42 od 18.05.2020.)


  • Odluka o potvrđivanju Odluke o kratkoročnom zaduženju budžeta opštine Bela Palanka
  • Odluka o dugoročnom zaduženju budžeta opštine Bela Palanka
  • Odluka o angažovanju eksterne revizije
  • Odluka o donošenju Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Bela Palanka za 2020. godinu
  • Odluka o II rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2020. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta opštine Bela Palanka za 2019. godinu
  • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex