Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 42 od 11.06.2019.)


 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o mreži javnih osnovnih škola na području opštine Svrljig
 • Elaborat razvojni plan mreže javnih osnovnih škola na području opštine Svrljig
 • Rešenje o razrešenju predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine opštine Merošina
 • Odluku o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Merošina za 2019. godinu
 • Program korišćenja budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Merošina za 2019. godinu
 • Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP "Merošina"
 • Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora JKP "Merošina"
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za imenovanje direktora Ustanove za sport i turizam "Oblačinsko jezero"
 • Rešenje o razrešenju dva člana Opštinskog veća opštine Merošina
 • Rešenje Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja o davanju saglasnosti na Odluku o mreži javnih osnovnih škola
 • Odluku o mreži javnih osnovnih škola


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex