Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 41 od 18.05.2020.)


  • Odluka o prvom rebalansu budžeta opštine Merošina za 2020. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta opštine Merošina za 2019. godinu
  • Odluka o boravišnoj taksi
  • Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji opštine Merošina
  • Odluka o javnim raspravama
  • Pravilnik o upravljanju sukobom interesa zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Merošina
  • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex