Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 40 od 04.06.2019.)


  • Odluke o Završnom računu budžeta grada Pirota za 2018. godinu
  • Odluke o izradi Plana detaljne regulacije "Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda u zoni petlje Pirot-istok, na državnom putu A4 (auto put E-80)"
  • Odluke o usvajanju Koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Pirota
  • Odluke o usvajanju Programa zaštite životne sredine grada Pirota za period 2019-2023. godine
  • Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
  • Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti upravljanja grobljima i sahranjivanja i pogrebne delatnosti
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex