Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 38 od 12.05.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o nazivu i izgledu obrazaca za podnošenje izbornih lista kandidata za odbornike Skupštine Gradske opštine Niška Banja


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex