Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 36 od 17.05.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema sa zakupcima stanova u Pasi Poljani
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor projekata za mlade u 2019. godini
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Gadžin Han
  • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
  • Odluka o realizaciji budžeta opštine Doljevac u delu planiranih rashoda za usluge socijalne zaštite za 2019. godinu
  • Odluka o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex