Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 35 od 04.05.2020.)


  • Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Merošina za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Merošina za 2020. godinu
  • Zaključak o prestanku važenja Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota II br. 8-2/2020. od 16.03.2020. godine u delu zabrane rada teretana i fitnes klubova na teritoriji grada Pirota
  • Zaključak o prestanku važenja Naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije grada Pirota II br. 8-2/2020. od 18.03.2020. godine u delu zabrane rada ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Pirota (restorana, kafića, barova, kafana, ćevapdžinica, picerija, poslastičara, restorana u hotelima i ostalih ugostiteljskih objekata)
  • Rešenje o produženju statusa V.D. načelnika Opštinske uprave opštine Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex