Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 34 od 13.05.2019.)


  • Odluka o donošenju Operativnog plana za odbranu od poplava za vode II reda za područje opštine Svrljig za 2019. godinu
  • Operativni plan za odbranu od poplava za vode II reda za područje opštine Svrljig za 2019. godinu
  • Odluka o izradi Drugih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Svrljiga
  • Odluka o davanju saglasnosti na ugovore o izgradnji nedostajućih elektroenergetskih objekata u ulicama Miodraga Sarajlije, 13. oktobra, Raše Cvetkovića i Zdravka Milovanovića i ovlašćenju predsednika opštine Svrljig za potpisivanje ugovora
  • Odluka o izmeni Odluke o poveravanju prava upravljanja na objektu Kupališnog kompleksa bazena u Svrljigu
  • Rešenje o usvajanju informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač opština Svrljig za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex