Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 33 od 08.05.2019.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta opštine Bela Palanka za 2018. godinu
 • Odluka o angažovanju eksterne revizije
 • Odluka o utvrđivanju manjeg, odnosno većeg broja dece u vaspitnim grupama u Predškolskoj ustanovi "Dragica Lalović" u Beloj Palanci
 • Odluka o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Bela Palanka za vode II reda za 2019. godinu
 • Odluka o izdavanju Biltena opštine Bela Palanka
 • Odluka o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka na katastarskim parcelama broj 1623 i 1625 ukupne površine 5897 m2, KO Bela Palanaka-varoš, koje se nalaze u industrijskoj zoni "Murica 1" u Beloj Palanci
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka pribavljanja gradskog građevinskog zemljišta u javnu svojinu opštine Bela Palanka, na katastarskoj parceli broj 1575 ko Bela Palanka - varoš
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja   JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2019-31.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem JKP " Komnis" Bela Palanka za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Komnis" Bela Palanka o ostvarivanju prava na popust za građane koji imaju dugovanja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Ustanove za sport "Sportski centar-Banjica" Bela Palanka za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije Bele Palanke za 2018. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex