Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 30 od 18.04.2019.)


  • Rešenje o obrazovanju Radne grupe za rešavanje problema sa zakupcima stanova u Pasi Poljani
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u okviru regionalnog stambenog programa, potprojekat 5 - seoske kuće i imenovanju službenika odgovornog za kontrolu kvaliteta
  • Izmena i dopuna Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Niša za 2019. godinu
  • Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za utvrđivanje naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
  • Program praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji Grada Niša za 2019/2020. godinu
  • Program čišćenja i uređenja divljih deponija na teritoriji Grada Niša
  • Program ozelenjavanja i uređenja dvorišta školskih i predškolskih ustanova


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex