Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 30 od 02.04.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA PIROTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 135/2017 i 30/2018)
  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE, SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU I GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADA PIROTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 30/2018)
  • ODLUKA O DODATNIM PRAVIMA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DECI ("Sl. list grada Niša", br. 87/2011, 11/2012, 44/2013, 33/2014, 20/2015, 4/2016, 74/2016, 2/2018 i 30/2018)
  • ODLUKA O VRŠENJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA PIROTA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 30/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex