Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 3 od 21.01.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša Mirjani Miladinović
 • Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2020. godinu
 • Druge izmene i dopune Plana generalne regulacije područja GO Niška Banja - prva faza, zona lokaliteta "Etno selo"
 • Treće izmene i dopune Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Niška Banja - prva faza - parcijalne izmene
 • Plan detaljne regulacije poslovno trgovinskog kompleksa u Medoševcu na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije spomeničkog kompleksa "Čegar" u Nišu
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Donja Studena, na području gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Paljina, na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Gradske opštine Pantelej - druga faza - parcijalne izmene
 • Odluka o izradi Trećih izmena i dopuna Plana generalne regulacije Gradske opštine Crveni Krst - prva faza - parcijalne izmene
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Vukmanovo, na području Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Donje Vlase, na području Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Jasenovik, na području Gradske opštine Pantelej
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Čukljenik, na području Gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za područje Banje Topilo, na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o regulisanju duga za utrošenu električnu energiju iz ranijih godina
 • Odluka o regulisanju starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o promeni naziva ulica na teritoriji Grada Niša
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju predloga projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o davanju saglasnosti na konačni nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu u oblasti pružanja usluga gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Pantelej
 • Odluku o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Pantelej
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o izboru člana Korisničkog saveta javnih službi
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Sigurne kuće za žene i decu žrtve porodičnog nasilja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Niška Banja
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" Niška Banja
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Građevinsko tehničke škole "Neimar" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Građevinsko tehničke škole "Neimar" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora pravno - poslovne škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora pravno - poslovne škole Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Specijalne škole sa domom učenika "Bubanj" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Specijalne škole sa domom učenika "Bubanj" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Njegoš" u Nišu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Narodnog univerziteta
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić" u Nišu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex