Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 3 od 16.01.2019.)


  • ODLUKA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI BRAČNIM PAROVIMA RADI OBAVLJANJA VANTELESNE OPLODNJE ("Sl. list grada Niša", br. 14/2016, 29/2017, 69/2018 i 3/2019)
  • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA PIROTA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ("Sl. list grada Niša", br. 3/2019)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex