Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 29 od 17.04.2019.)


  • Poslovnik o radu Skupštine opštine Svrljig
  • Odluka o pristupanju opštine Svrljig u članstvo Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
  • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
  • Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Svrljig za period od 2019. do 2023. godine
  • Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Svrljig za period od 2019. do 2023. godine
  • Odluka o dopuni Odluke o pijacama
  • Odluka o izmeni Odluke o uslovima, načinu i kriterijumima bespovratnog sufinansiranja obnove uličnih fasada zgrada na području naselja Svrljig
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o dodeli opštinskih javnih priznanja
  • Rešenje o razrešenju vd direktora Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog-stambenog preduzeća "Svrljig" Svrljig


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex