Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 28 od 08.04.2019.)


 • Rešenje o postavljenju Marine Kostić za pomoćnika Gradonačelnika Grada Niša
 • Rešenje o obrazovanju Konkursne komisije za izbor načelnika Opštinske uprave opštine Bela Palanka
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bela Palanka u 2019. godini
 • Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bela Palanka u 2019. godini
 • Odluka o dodeli subvencija privatnim preduzetnicima i privrednim društvima za podsticaj zapošljavanja teže zapošljivih lica
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bela Palanka za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje paketa podrške u oblasti administrativne efikasnosti i delotvornosti u opštini Bela Palanka
 • Odluka o uvođenju rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta opštine Bela Palanka za 2020. godinu
 • Odluka o obrazovanju Saveta za bezbednost opštine Bela Palanka
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost opštine Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave opštine Bela Palanka
 • Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave opštine Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex