Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 27 od 12.03.2020.)


 • Odluka o određivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Odluka o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Bela Palanka za vode II reda za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2019. - 31.12.2019. godine
 • Rešenje o imenovanju članova opštinskog Saveta roditelja
 • Rešenje o razrešenju članova Izborne komisije opštine Bela Palanka u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju članova Izborne komisije opštine Bela Palanka u stalnom sastavu
 • Poslovnik Izborne komisije opštine Bela Palanka
 • Odluka o obliku i sadržini obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bela Palanka, koji su raspisani za 26. april 2020. godine
 • Uputstvo za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bela Palanka, raspisanih za 26. april 2020. godine
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bela Palanka, koji su raspisani za 26. april 2020. godine
 • Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Merošina raspisanih za 26. april 2020. godine Opštinske izborne komisije Merošina


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex