Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 25 od 22.03.2018.)


  • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 25/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU SEKTORA ZA STANARE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U ZONAMA GDE SE VRŠI NAPLATA USLUGE KORIŠĆENJA PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 25/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex