Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 24/2021 od 30.03.2021.)


  • Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na II Izmenu Projekta izgradnja stanova za stanovanje uz podršku u L7, L8 i L9 na lokaciji u ul. Majakovskog u Nišu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Gradska stambena agencija" Niš o utvrđivanju visine mesečne zakupnine za stanove izgrađene u stambenim objektima u L5, L7, L8 i L9 na lokaciji u Nišu u ul. Majakovskog
  • Odluka o utvrđivanju visine mesečne zakupnine za stanove izgrađene u stambenim objektima u L5, L7, L8 i L9 na lokaciji u Nišu u ul. Majakovskog


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex