Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 24 od 20.03.2018.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012, 29/2013, 90/2013, 9/2015, 135/2016 i 24/2018)
  • UPUTSTVO O NAČINU POSTUPANJA ADMINISTRATORA I LOKALNOG KORISNIKA U CENTRALNOM REGISTRU FAKTURA ("Sl. list grada Niša", br. 24/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex