Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 24/2021 od 30.03.2021.)


 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji opštine Gadžin Han za vode II reda za 2021. godinu
 • Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Odluka o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Gadžin Han za period januar-decembar 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju Izveštaja o radu - o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020-31.12.2020. JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu Programa poslovanja JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka po završnom računu za 2019. godinu JP "Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti" opštine Gadžin Han
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Turističke organizacije opštine Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke "Branko Miljković" Gadžin Han za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Predsednika i radu Opštinskog veća opštine Gadžin Han za period od 1. januara do 31. decembra 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na području opštine Gadžin Han za period januar-decembar 2020. godine
 • Ispravka Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Gadžin Han


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex