Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 23 od 01.04.2019.)


 • Statut opštine Merošina
 • Odluka o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta
 • Odluka o završnom računu budžeta opštine Merošina za 2018. godinu
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o obavljanju delatnosti zoohigijene
 • Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja na teritoriji opštine Merošina
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Merošina za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u PU "Poletarac" u Merošini
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pravobranilaštvu opštine Merošina
 • Operativni plan odbrane od poplava za vodotokove II reda na teritoriji opštine Merošina za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu JKP "Merošina" za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke Merošina za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Programa rada Narodne biblioteke Merošina za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Centra za socijalni rad Merošina za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Programa rada Centra za socijalni rad Merošina za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za sport i turizam Oblačinsko jezero Oblačina za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Ustanove za sport i turizam Oblačinsko jezero Oblačina za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i Plan aktivnosti Saveta za zdravlje opštine Merošina za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Doma zdravlja Merošina za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Doma zdravlja Merošina za 2019. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex