Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 22/2021 od 25.03.2021.)


  • Rešenje o pristupanju realizaciji projekta i usvajanju projektnog zadatka "Izgradnja akva parka"
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Doljevac
  • Odluka o promeni Statuta opštine Doljevac
  • Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
  • Druga izmena Programa uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Doljevac, u 2021. godini
  • Odluka o izmeni Odluke o naknadama odbornika, članova Opštinskog veća, članova radnih tela u organima Opštine, članova organa u javnim preduzećima i ustanovama i predsednika saveta mesnih zajednica
  • Odluka o osnivanju Saveta za zapošljavanje opštine Doljevac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex