Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 22 od 05.03.2020.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Pirota
 • Kadrovski plan Gradske uprave, Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva za 2020. godinu
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije "Autobuska stanica"
 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije "Tigar Tajers"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju autobuskih stajališta koja se mogu koristiti u linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Pirota
 • Odluka o dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Program korišćenja sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljište za 2020. godinu
 • Poslovnik o radu Izborne komisije grada Pirota
 • Obrazac OS-1, Izborna lista kandidata za odbornike Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-2, Ovlašćenje da se podnese izborna lista kandidata za odbornike Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-3, Saglasnost nosioca izborne liste da pristaje da bude nosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-4, Potvrda o izbornom pravu kandidata za odbornika Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-5, Izjava kojom se prihvata kandidatura za odbornika Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-6, Potvrda o prebivalištu kandidata za odbornika Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-7, Izjava birača da podržava izbornu listu kandidata za odbornike Skupštine grada Pirota
 • Obrazac OS-8, Spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za odbornike u Skupštini grada Pirota


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex