Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 2 od 10.01.2018.)


  • ODLUKA O GRADSKOM VEĆU GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 72/2016 i 2/2018)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Niša", br. 18/2013, 153/2016, 29/2017 i 2/2018)
  • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ("Sl. list grada Niša", br. 2/2018)
  • ODLUKA O MINIMALNOM IZNOSU KOJI PLAĆAJU VLASNICI POSEBNIH DELOVA ZGRADA ZA TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE, KAO I O IZNOSU NAKNADE KOJU PLAĆAJU U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Niša", br. 2/2018)
  • ODLUKA O NAKNADI ZA KORIŠĆENJE PROSTORA ZA PARKIRANJE DRUMSKIH MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA NA UREĐENIM I OBELEŽENIM MESTIMA ("Sl. list grada Niša", br. 2/2018)
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 2/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA PIROTA ("Sl. list grada Niša", br. 2/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex