Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 19/2021 od 19.03.2021.)


 • Pravilnik o kategorijama osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste posebno obeležena parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom na javnim parkiralištima na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Gradske opštine Crveni Krst za 2021. godinu
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja Gradske opštine Crveni Krst za 2021. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju radnog tela za vanredne situacije
 • Odluka o usvajanju Predloga Lokalnog akcionog plana zapošljavanja GO Medijana za 2021-2023. godinu
 • Rešenje o izboru člana povremenog radnog tela - Saveta za praćenje realizacije programa rada javnih preduzeća, programa razvoja grada i programa uređivanja građevinskog zemljišta
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice RUSNA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice MEKIŠ
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice DOLJEVAC
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice KOČANE
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice PERUTINA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice KLISURA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ČEČINA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ŠARLINAC
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ORLJANE
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice KNEŽICA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice PUKOVAC
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice BELOTINAC
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice MALOŠIŠTE
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ŠAJINOVAC
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ĆURLINA
 • Rešenje o utvrđivanju Izborne liste kandidata za članove Saveta mesne zajednice ČAPLJINAC
 • Ispravka Odluke o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Merošina za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex