Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 19 od 02.03.2020.)


 • Poslovnik o radu Izborne komisije Gradske opštine Medijana
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine opštine Žitorađa
 • Odluka o eksternoj reviziji završnog računa budžeta opštine Žitorađa za 2019. godinu
 • Poslovnik o radu Skupštine opštine opštine Žitorađa
 • Odluka o davanju na korišćenje centralnog informacionog sistema javnom komunalnom preduzeću Žitorađa
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Žitorađa bez naknade putem poklona od strane Ratomira Markovića
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Žitorađa u 2020. godini
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za teritoriju opštine Žitorađa za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog zamenika člana Opštinske izborne komisije
 • Rešenje o razrešenju predsednika Saveta za oblast infrastrukture i javnih nabavki
 • Rešenje o imenovanju predsednika Saveta za oblast infrastrukture i javnih nabavki
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za razvoj, privredu i finansije Skupštine opštine Žitorađa
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Žitorađa za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex