Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 18/2021 od 18.03.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša, Prof. dr Nebojši Ranđeloviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Niša, Aleksandri Kolundžić
 • Odluka o izboru Aleksandra Stojičića za člana Gradskog veća Grada Niša
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša, Dušanu Todoroviću
 • Odluka o prestanku funkcije člana Gradskog veća Grada Niša, Branislavu Kačaru
 • Odluka o prestanku funkcije člana Gradskog veća Grada Niš, Sonji Milojković
 • Odluka o angažovanju preduzeća za reviziju radi eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu Društva za zaštitu od požara i pružanje ostalih uslužnih aktivnosti i podrške poslovanju "Full Protect" DOO Beograd kao načinu namirenja ustupljenih javnih prihoda Grada Niša - poreza na zarade za period 01.01.-31.03.2015. godine sa obračunatom kamatom do 07.06.2017. godine
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije vikend zone Oštra Čuka na putu Gabrovac - Vukmanovo, na području Gradske opštine Palilula
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije komunikacije i participacije Grada Niša za period od 2021-2025. godine
 • Odluka o rasporedu rada i radnog vremena zdravstvene ustanove Apotekarska ustanova Niš
 • Odluka o Komunalnoj miliciji
 • Odluka o uniformi, oznakama na uniformi i načinu nošenja uniforme komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi Komunalne milicije
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za grad
 • Odluka o promeni naziva ulica na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na teritoriji Grada Niša
 • Saglasnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, br. 015-05-00001/2021-24 od 22.01.2021. godine
 • Program sprovođenja društvene brige za zdravlje na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu
 • Rešenje o postavljenju Vesne Krstić za zamenika Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o postavljenju Radmile Milovanović za zamenika Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o postavljenju Ljubinke Rajković za zamenika Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o postavljenju Lidije Dončić za zamenika Gradskog pravobranioca
 • Rešenje o postavljenju direktora Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu
 • Rešenje o imenovanju direktora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Kralj Petar I" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ivo Andrić" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Upravnog odbora Javne predškolske ustanove "Pčelica" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Kralj Petar I" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" Malča
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Odbora za mandatno-imunitetska pitanja
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Regionalnog Centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za podsticaj razvoja talentovanih učenika i studenata


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex