Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 18 od 19.03.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji Grada Niša
 • Odluke o konverziji potraživanja Grada Niša u udeo Grada Niša u kapitalu privrednog društva "Zaštitna radionica" D.O.O. iz Beograda
 • Odluke o izmeni i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima u javnoj svojini Grada Niša
 • Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluke o izmenama i dopunama Odluke o manifestacijama i programima u oblasti kulture od značaja za grad
 • Odluke o izmenama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
 • Odluke o izmenama i dopunama Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša
 • Odluke o povećanju osnovnog kapitala Javnog komunalnog preduzeća za pijačne usluge "Tržnica" - Niš
 • Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o davanju saglasnosti Fudbalskom klubu "Radnički" Niš za upotrebu imena Grada Niša na grbu i u nazivu Fudbalskog kluba "Radnički" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Sveti Sava" u Nišu
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog pozorišta Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Narodnog muzeja Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Niškog simfonijskog orkestra u Nišu
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Branko Miljković" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Njegoš" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škola mode i lepote
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Muzičke škole
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Dečijeg kulturnog centra Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Nadzornog odbora Narodne biblioteke "Stevan Sremac" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Škole mode i lepote Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Dušan Radović" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Elektrotehničke škole "Mija Stanimirović" Niš
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Školskog odbora Osnovne škole "Njegoš" Niš
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 6958/1 od 07.12.2018. godine utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 6,04 din/kWh, sa primenom od 01.11.2018. godine, broj 287-1/2019-03 od 19.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 123/2 od 10.01.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,96 din/kWh, sa primenom od 01.12.2018. godine, broj 287-2/2019-03 od 19.03.2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 791/1 od 11.02.2019. godine i utvrđuje se varijabilni deo cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, u iznosu od 5,83 din/kWh, sa primenom od 01.01.2019. godine, broj 287-3/2019-03 od 19.03.2019. godine
 • Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 6958/1 od 07.12.2018. godine
 • Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 123/2 od 10.01.2019. godine
 • Odluka Nadzornog odbora JKP "Gradska toplana" Niš broj 791/1 od 11.02.2019. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex