Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 17 od 27.02.2020.)


 • Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2020. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja Grada Niša 2021-2027. godine
 • Odluka o geografsko informacionom sistemu Grada Niša
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Prostornog plana administrativnog područja Grada Niša 2021 - parcijalne izmene
 • Odluka o postavljanju balon hala sportske namene na teritoriji grada Niša
 • Odluka o izmeni Odluke o otpisu potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda Grada Niša privrednog društva "Društvo za održavanje zgrada" DOO iz Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji Grada Niša
 • Odluka o izmeni odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece i pravu na regresiranje besplatnog boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Apoteke Niš
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o donošenju i implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom za niški region
 • Odluka o postupanju sa prinudno uklonjenim vozilima, stvarima i drugim predmetima
 • Odluka o izmenama i dopunama odluke o osnivanju javnog komunalnog preduzeća "Gradska toplana" Niš
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Pozorištu lutaka Niš, ul. Bulevar dr Zorana Đinđića broj 7 u Nišu, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja Osnovnoj školi "Ratko Vukićević" Niš, ul. Ratka Vukićevića br. 5, na nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša, na neodređeno vreme i bez naknade
 • Rešenje o otuđenju privrednom društvu "Ready group" d.o.o. iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br. 124/5
 • Rešenje o otuđenju Kostić Žarku iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno - poslovne zgrade u ulici Obrenovićevoj br.124/4
 • Rešenje o otuđenju Janićijević Bojanu iz Kuršumlije, poslovnog prostora u prizemlju stambeno - poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 • Rešenje o otuđenju Kostić Dušanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno - poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 124/3
 • Rešenje o otuđenju Maksimović Andrijani iz Niša, poslovnog prostora u stambeno - poslovnoj zgradi u ul. Obrenovićevoj br. 124/2
 • Rešenje o otuđenju Todić Slobodanu iz Niša, poslovnog prostora u prizemlju stambeno - poslovne zgrade u ul. Obrenovićevoj br. 36 ulaz br. 34
 • Rešenje o otuđenju Ristić Saši iz Niša, stambeno - poslovne zgrade u ul. Nikole Pašića broj 40 u Nišu
 • Rešenje o razrešenju predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije Niš u stalnom sastavu i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Gradske izborne komisije Niš u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Zavod za urbanizam Niš
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Apotekarske ustanove Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora "Narodnog univerziteta" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora "Narodnog univerziteta" Niš
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Miroslav Antić" Niš
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Karađorđe" Gornji Matejevac
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Karađorđe" Gornji Matejevac
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Niša
 • Ispravka Rešenja o promeni naziva ulice u Gradskoj opštini Palilula u Nišu
 • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Medijana prof. dr Srđana Jovkovića
 • Rešenje o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Medijana u stalnom sastavu
 • Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Medijana u stalnom sastavu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex