Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 17 od 02.03.2018.)


  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 60/2011, 100/2014, 9/2016 i 17/2018)
  • PRAVILNIK ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA PRIKLJUČAK NA TOPLOVODNU MREŽU ("Sl. list grada Niša", br. 17/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex