Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 16 od 26.02.2020.)


  • Odluka o I rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti davanja u zakup van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda proizvodnog objekta čiji je vlasnik opština Bela Palanka: 1) Zgrada ostalih industrijskih delatnosti - Stara hala upisana kao Zgrada broj 1. u listu nepokretnosti 632, na katastarskoj parceli broj 652 KO Bela Palanka-varoš, strukture Pr površine u osnovi 1848 m2, PRIVREDNOM DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TGRS BELA PALANKA, ul. Srpskih vladara br. 152a za proizvodnju ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
  • Odluka o davanju u zakup nepokretnosti sa naknadom koja je u javnoj svojini opštine Bela Palanka
  • Odluka o dopuni Odluke o pravobranilaštvu opštine Bela Palanka
  • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex