Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 16 od 14.03.2019.)


  • Odluka o usvajanju Razvoja Strategije promocije turizma u Srbiji sa posebnim osvrtom na Opštinu Medijana Niš
  • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Gradske opštine Medijana
  • Rešenje o razrešenju člana Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
  • Rešenje o izboru člana Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja
  • Rešenje o prestanku dužnosti koordinatora u Kancelariji za mlade Gradske opštine Medijana
  • Ispravka Odluke o imenovanju zakonskog zastupnika Javnog preduzeća za izgradnju Žitorađa


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex