Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 15/2021 od 08.03.2021.)


 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje pismenih ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta koje je u javnoj svojini opštine Bela Palanka
 • Odluka o davanju na korišćenje putničkih vozila
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja   JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2020.-31.12.2020. godine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za planove
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP "Komnis" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Bela Palanka
 • Rešenje o postavljenju vršioca dužnosti Opštinskog pravobranioca opštine Bela Palanka
 • Odluka o obrazovanju Saveta za migracije opštine Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem JKP "Regionalna deponija Pirot" Pirot za period 01.01.2020-31.12.2020. godine
 • Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Doljevac, raspisanih za 28. mart 2021. godine


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex