Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 139 od 27.12.2017.)


 • ODLUKA O MINIMALNOJ VISINI IZNOSA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ("Sl. list grada Niša", br. 5/2014, 92/2016 i 139/2017)
 • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O OTKUPU STANOVA ("Sl. list grada Niša", br. 76/2005 i 139/2017)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 5/2016 - prečišćen tekst, 135/2016 i 139/2017)
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA RAZVOJA TURIZMA GRADA NIŠA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2018-2020. GODINE ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNE VISINE IZNOSA IZDVAJANJA NA IME TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)
 • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex