Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 138 od 27.12.2017.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU POLITIKE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U ORGANIMA I SLUŽBAMA GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 143/2016, 57/2017 i 138/2017)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014, 90/2015, 148/2016 i 138/2017)
 • ODLUKA O MANIFESTACIJAMA I PROGRAMIMA U OBLASTI KULTURE OD ZNAČAJA ZA GRAD ("Sl. list grada Niša", br. 7/2012 - prečišćen tekst, 44/2015, 115/2016 i 138/2017)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 5/2007, 52/2015 i 138/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU "NARODNOG UNIVERZITETA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 65/2003, 5/2005, 94/2010 i 138/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 90/2013, 98/2015 i 138/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 29/2010 - prečišćen tekst, 94/2010 i 138/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE DEČIJI CENTAR NIŠ ("Sl. list grada Niša", br. 14/2010 - prečišćen tekst, 94/2010 i 138/2017)
 • ODLUKA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA KOJA SU STEKLA STATUS LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U VIDU ZANIMANJA U OBLASTI KULTURE ("Sl. list grada Niša", br. 68/2012 i 138/2017)
 • ODLUKA O ZAŠTITI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I ORGANIZOVANJU POLJOČUVARSKE SLUŽBE NA PODRUČJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 90/2013, 85/2014 i 138/2017)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 148/2016, 72/2017 i 138/2017)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017)
 • PROGRAM RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 138/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex