Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 13 od 08.03.2019.)


Opština Doljevac

 • Odluka o rebalansu budžeta opštine Doljevac za 2019. godinu
 • Poslovnik Skupštine opštine Doljevac
 • Odluka o potvrđivanju novih mandata odbornika Skupštine opštine Doljevac
 • Odluka o konverziji potraživanja po osnovu neizmirenih izvornih prihoda opštine Doljevac u trajni ulog u kapitalu društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" D.O.O. Beograd
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih opštinskih puteva na teritoriji opštine Doljevac
 • Odluka o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Doljevac
 • Odluka o osnivanju Saveta za mlade
 • Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Doljevac
 • Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Doljevac
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Doljevac
 • Elaborat o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Doljevac za period 2019-2024 godine
 • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Doljevac
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u organima Opštine Doljevac, ustanovama i u preduzećima za 2017. godinu
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi "Lane" Doljevac
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi "Lane" u Doljevcu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex