Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 128 od 27.12.2018.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAD SA OSOBAMA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 99/2016, 95/2017 i 128/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex