Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 126 od 26.12.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 139/2017 i 126/2018)
  • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 126/2018)
  • PROGRAM RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 126/2018)
  • PROGRAM SPROVOĐENJA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 126/2018)
  • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 126/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex