Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 124 od 31.12.2020.)


 • Odluka o V rebalansu budžeta opštine Bela Palanka
 • Odluka o prenosu prava javne svojina
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost u opštini Bela Palanka 2021- 2024. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi Programa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Bela Palanka za period od 2021.-2023. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period 01.01.2020.-30.09.2020. godine
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Doma zdravlja u Beloj Palanci
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Doma zdravlja u Beloj Palanci
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Doma zdravlja u Beloj Palanci
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Doma zdravlja u Beloj Palanci
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Branko Milovanović - Ciga" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora JKP "KOMNIS" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora JKP "KOMNIS" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju članova Nadzornog odbora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju i o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju i o imenovanju člana Nadzornog odbora Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju i o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Aranđelović " u Crvenoj Reci
 • Rešenje o razrešenju i o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole " Ljupče Španac " u Beloj Palanci
 • Rešenje o razrešenju i o imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Dragica Lalović " u Beloj Palanci


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex