Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 123 od 30.12.2020.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Niša
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Grada Niša, Ružici Đorđević
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Grada Niša, Svetlane Kitić
 • Plan detaljne regulacije naselja Prosek, na području GO Niška Banja
 • Prve izmene i dopune Plana detaljne regulacije deponije otpada "Bubanj" na teritoriji Grada Niša - parcijalne izmene
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije naselja Berčinac, na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Kravlje, na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije naselja Sečanica, na području Gradske opštine Crveni Krst
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula - treća faza
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacija naselja Kunovica, na području Gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacija naselja Ostrovica, na području Gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacija naselja Rautovo, na području Gradske opštine Niška Banja
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • Odluka o otpisu potraživanja dospelih na dan 31. decembra 2017. godine uključujući i pripadajuću kamatu do 06. jula 2018. godine i konverziji potraživanja dospelih na dan 31.12.2016. godine po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda Grada Niša u trajni ulog u kapitalu privrednog društva preduzeća za vodne puteve "Ivan Milutinović - Pim" AD iz Beograda
 • Odluka o promeni naziva ulice na teritoriji Grada Niša
 • Rešenje o izboru člana Odbora za imenovanje


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex