Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 12 od 14.02.2020.)


  • Odluka o komunalnom redu - prečišćen tekst
  • Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanje komunalnim otpadom - prečišćen tekst


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex