Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 116 od 13.12.2018.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NIŠA ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. list grada Niša", br. 82/2014, 7/2017 i 116/2018)
  • REŠENJE O PRIHVATANJU UČEŠĆA I SUFINANSIRANJU PROJEKTA NA REALIZACIJI POMOĆI ZA POBOLJŠANJE USLOVA STANOVANJA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, KROZ DODELU POMOĆI ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM I POMOĆ U GRAĐEVINSKOM MATERIJALU ZA POPRAVKU ILI ADAPTACIJU PREDMETNE SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM ("Sl. list grada Niša", br. 116/2018)
  • REŠENJE O REALIZACIJI I SUFINANSIRANJU PROJEKTA "PROJEKAT ODRŽAVANJA JAVNOG PARKA U NIŠKOJ BANJI" ("Sl. list grada Niša", br. 116/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENOG BROJA VOZILA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 116/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex