Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 115 od 18.12.2020.)


  • Odluka o budžetu grada Pirota za 2021. godinu
  • Kadrovski plan Gradske uprave Službe za internu reviziju i Gradskog pravobranilaštva grada Pirota za 2021. godinu
  • Odluka o određivanju pravaca pružanja državnih puteva kroz naseljena mesta na teritoriji grada Pirota


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex