Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 114 od 17.12.2020.)


  • Odluka o budžetu Grada Niša za 2021. godinu
  • Kadrovski plan Gradskih uprava grada Niša, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, Pravobranilaštva grada Niša, Kancelarije zaštitnika građana, Budžetske inspekcije grada Niša, Službe za internu reviziju organa i službi grada Niša i Kabineta gradonačelnika za 2021. godinu
  • Odluka o utvrđivanju prihoda koji pripadaju gradu, odnosno gradskim opštinama i rasporedu transfernih sredstava iz budžeta Grada Niša gradskim opštinama u 2021. godini
  • Odluka o regulisanju plaćanja zakupnine zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava javne svojine Grad Niš, odnosno na kome Grad Niš ima posebna svojinska ovlašćenja, a koji koriste za obavljanje ugostiteljske delatnosti, za period januar - april 2021. godine i zakupca "Nišville fondacija" za lokal u Tvrđavi "Nišvil džez muzej" za period januar - decembar 2021. godinu
  • Odluka o organizaciji Gradskih uprava Grada Niša
  • Odluka o Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj
  • Rešenje o postavljenju zamenika Gradskog pravobranioca


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex