Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 114 od 25.12.2019.)


 • Program korišćenja sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Izmena Plana javnih investicija opštine Doljevac za period 2020.-2022. godine
 • Pravilnik o finansiranju, radu i uslovima za ostvarivanje prava na uslugu narodne kuhinje na teritoriji opštine Doljevac
 • Rešenje o ustanovljavanju stvarne službenosti na kp.br. 1623/1, 1795/2, 1796/2, 1797/2, 1798/4 sve u KO Kočane i na kp.br. 4747/2 i 4747/6 obe u KO Čečina za potrebe prolaza, izgradnje i trajnog održavanja podzemnog srednjenaponskog kablovskog voda tip HNE 49 3x(1x185mm2), 10kV, šahti
 • Odluka o budžetu opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Doljevac za 2019. godinu
 • Odluka o usvajanju Akcionog plana zapošljavanja opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Akcioni plan zapošljavanja opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Akcionog plana za mlade opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Akcioni plan za mlade opštine Doljevac za 2020. godinu
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o finansijskoj pomoći nezaposlenim porodiljama sa teritorije opštine Doljevac
 • Izmena Strategije održivog razvoja opštine Doljevac za period 2014. do 2023. godine
 • Program uređivanja građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Doljevac u 2020. godini
 • Program korišćenja sredstava budžeta namenjenih razvoju poljoprivrede u opštini Doljevac za 2020. godinu
 • Program korišćenja sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine u opštini Doljevac za 2020. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex