Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 113 od 16.12.2020.)


  • Odluka o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu
  • Kadrovski plan Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu
  • Odluka o prestanku mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Niška Banja
  • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bela Palanka


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex