Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 112 od 15.12.2020.)


 • Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2021. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Deklaracija o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj opštini Palilula
 • Odluka o budžetu opštine Bela Palanka za 2021. godinu
 • Kadrovski plan opštinske uprave opštine Bela Palanka za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama
 • Odluka o izmeni Odluke o Opštinskoj upravi opštine Bela Palanka
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja sa Operativnim programom poslovanja i Cenovnikom komunalnih usluga JKP "Komnis" Bela Palanka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na predlog Posebnog programa korišćenja subvencija i sredstava iz budžeta opštine Bela Palanka JKP "Komnis" Bela Palanka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Turističke organizacije Bele Palanke za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" Bela Palanka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za sport "Sportski centar - Banjica" Bela Palanka za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove kulture "Remezijana" Bela Palanka za 2021. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex